(Szanowny Pan Minister, Dariusz Piontkowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W imieniu niżej podpisanych organizacji i inicjatyw obywatelskich zwracamy się do Pana z prośbą o przygotowanie i opublikowanie dokumentu prezentującego oficjalne stanowisko MEN wobec ideologii środowisk LGBT w kontekście publicznej edukacji.

 

Wspomniana ideologia to m.in.:

 • postulat określania płci według subiektywnego uznania danej osoby (genderowa koncepcja płci),

 • promocja homoseksualizmu” (hasło marszu równości w Lublinie w 2019 roku),

 • promocja aktywności seksualnej w oderwaniu od kontekstu rodziny i bez żadnych ograniczeń wiekowych (Standardy WHO),

 • postulat wprowadzenia prawnej możliwości zawierania małżeństw przez pary homoseksualne oraz adopcji dzieci.

 

Idee te są obecne w przestrzeni publicznej. Jest też podejmowanych wiele prób wprowadzenia tych idei do edukacji publicznej. Można tu wymienić m.in.:

 • działalność grup edukatorów seksualnych (np. Grupa Ponton),

 • szkolenia dla nauczycieli,

 • tęczowe piątki”.

 

Są samorządy, które podejmują próby wprowadzania tych idei do podległych im szkół. Można tu wskazać:

 • Kartę LGBT podpisaną przez Prezydenta Warszawy R. Trzaskowskiego zawierającą deklarację wprowadzenia do warszawskich szkół edukacji seksualnej według Standardów WHO,

 • Program „Zdrovve love” wprowadzany do gdańskich szkół z inicjatywy władz tego miasta.

Z drugiej strony są samorządy przyjmujące uchwały, których intencją jest ochrona dzieci i młodzieży w podległych im szkołach przed ideami środowisk LGBT (Samorządowa Karta Praw Rodziny, deklaracje o „strefie wolnej od ideologii LGBT”).

 

W tej sytuacji uważamy za bardzo potrzebne zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez MEN w postaci dokumentu skierowanego do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wskazującego, jak mają się odnosić do prób wprowadzania idei środowisk LGBT do szkół.

 

Potrzeba ta jest obecnie tym większa, że odwołanie z funkcji Kuratora Łódzkiego p. Grzegorza Wierzchowskiego zostało odebrane przez wiele środowisk, a także przez wielu rodziców, jako niezgodę MEN na krytyczną postawę wobec idei środowisk LGBT, na propagowany przez te środowiska ideał wychowawczy.

 

Rodzi to uzasadnione obawy, że Kuratorzy będą powstrzymywać się od interwencji wobec grup i osób, które proponują szkołom realizację zajęć z uczniami na tematy nośne społecznie
(np. tolerancja, akceptacja, miłość), a w rzeczywistości „przemycają” treści ideowo zbieżne
z postulatami środowisk LGBT.

 

Bardzo ważne są wypowiedzi i deklaracje na ten temat Pana Ministra, przedstawiali Rządu RP czy władz Zjednoczonej Prawicy podtrzymujących krytyczną opinię na temat idei środowisk LGBT
i wskazujących, że jest to zagrożenie dla wychowania. Wypowiedzi te, relacjonowane przez media, mają jednak charakter tylko okazjonalny i niezobowiązujący. Są one naszym zdaniem bardzo potrzebne, ale zdecydowanie niewystarczające.

 

Dlatego też oczekujemy, że MEN przedstawi swoje stanowisko wobec prób wprowadzania do szkół idei środowisk LGBT w postaci wspomnianego wyżej dokumentu.

 

Jesteśmy przekonani, że taki dokument utnie spekulacje na temat rzeczywistych intencji przedstawicieli rządu (wojewody łódzkiego i Ministra Edukacji Narodowej) w związku
z odwołaniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

Poza wspomnianym dokumentem zawierającym praktyczne wskazania dla kuratorów, dyrektorów szkół i nauczycieli, istnieje też naszym zdaniem wielka potrzeba opracowania rzetelnej analizy ideału wychowawczego propagowanego przez środowiska LGBT z punktu widzenia dobrze rozumianego wychowania, prawa oświatowego oraz Konstytucji RP. Analiza ta powinna uporządkować i jasno wskazać wartości, na których oparty jest polski systemu oświaty, powinna wzmocnić jego podstawy aksjologiczne. Proponujemy, aby do przygotowania tego dokumentu MEN powołał zespół ekspertów. Proponujemy także, aby w tym zespole byli obecni przedstawiciele organizacji prorodzinnych
o wysokich kompetencjach w tym zakresie.

 

 

 

Szanowny Pani Ministrze!

Oczekujemy dokumentu, który wskaże kuratorom oświaty, dyrektorom szkól i nauczycielom, jak reagować na próby wprowadzania ideału wychowawczego LGBT do szkół. Oczekujemy dokumentu, który będzie jasny i jednoznaczny i rozwieje lęki i obawy wielu rodziców, środowisk i instytucji, jakie szczególnie się nasiliły w kontekście zbieżności czasowej krytycznych wypowiedzi Kuratora Łódzkiego na temat idei LGBT i faktu jego odwołania.

Oczekujemy przygotowania rzetelnej analizy ideału wychowawczego propagowanego przez środowiska LGBT i skonfrontowania go z ideałem wychowawczym obowiązującym w polskiej oświacie.

Prosimy o spotkanie przedstawicieli podpisanych niżej organizacji z Panem Ministrem i władzami MEN, abyśmy mogli przedstawić nasze propozycje odnośnie kształtu dokumentów, o których piszemy powyżej.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu podpisanych organizacji

     

Jacek Gazda

dr Zbigniew Barciński

Wojciech M. Słonina

Stowarzyszenie

Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Stowarzyszenie Pedagogów

NATAN

Instytut

Rozwoju SpołecznegoKontakt w sprawie listu:

 • Jacek Gazda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr Zbigniew Barciński, tel.: 609 734 114

 

Do wiadomości:

 1. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

 2. Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości  

 3. Zbigniew Ziobro, Prezes Solidarnej Polski

 4. Jarosław Gowin, Prezes Porozumienia