ZAPYTANIE WYBORCZE

organizacji i inicjatyw obywatelskich

(List skierowany w dniu 19 czerwca b.r. do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP przez 53 organizacje pozarządowe.)

 

 

 

Szanowny Panie!

 

W Polsce toczy się spór o rodzinę, o jej znaczenie, przywileje i obowiązki. Spór ten jest wielowymiarowy. Jednym z pól, na którym najwyraźniej widać antagonistyczne podejścia, jest ustalenie wzorca edukacji seksualnej, który ma obowiązywać w edukacji publicznej:

 

czy w wychowaniu w sferze seksualnej powinna być eksponowana wartość rodziny czy też edukacja seksualna ma być oderwana od wartości rodziny?

 

Wzorce edukacji eksponujące wartość rodziny wskazują na miłość, wierność, trwałe małżeństwo, dzieci, ojcostwo i macierzyństwo, na znaczenie relacji międzypokoleniowych, w konsekwencji na troskę o dobro wspólne społeczności lokalnej i szerszej.

Są to wzorce zakorzenione w polskiej tradycji i kulturze narodowej, stanowiące siłę i źródło aspiracji Polaków. W badaniach opinii publicznej CBOS w 2019r. blisko 90% badanych stwierdziło, że: „Człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy”.

 

Wzorce edukacji oderwanej od wartości rodziny przedstawiane są m.in. w dokumencie „Standardy edukacji seksualnej w Europie” firmowanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i BZgA (Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Niemczech).

 

 Opisy tych wzorców są w ww. dokumencie następujące (m.in.):

 

Wiek

Okres rozwojowy

Treść zalecenia

0 – 4

rok życia

Dzieci w żłobku i przedszkolu

Przekaż informacje na temat:

Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa. [s. 38]

6 – 9

rok życia

Dzieci

od zerówki do III klasy SP

Przekaż informacje na temat:

Różne metody antykoncepcji. [s. 42]

6 – 9

rok życia

Dzieci

od zerówki do III klasy SP

Pomóż dziecku rozwijać:

Zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks” (odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie). [s. 42]

 

9 – 12

rok życia

Dzieci

od III do V klasy SP

Przekaż informacje na temat:

Pierwsze doświadczenia seksualne. (…) Przyjemność, masturbacja, orgazm. [s. 44]

12 – 15

rok życia

Dzieci i młodzież

od V do VIII klasy SP

Naucz dziecko:

Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. [s. 48]

Źródło: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf

 

 

 

Kilkakrotnie podejmowano próbę zmiany wzorców edukacji seksualnej w polskiej szkole – z tych prorodzinnych na oderwane od wartości rodziny:

- W roku 2013 złożono w Sejmie projekt ustawy o edukacji seksualnej, wedle którego wzorce WHO i BZgA miały być obowiązujące od I klasy szkoły podstawowej [druk sejmowy 1298]. Planowano tam pozbawić rodziców prawa odmowy posyłania dzieci na te zajęcia. Sejm odrzucił ten projekt, ale cały czas w przestrzeni publicznej jest mocno obecny tego typu postulat.

- W ostatnich dwu latach wzorce WHO i BZgA próbują do szkół wprowadzić władze samorządowe niektórych polskich miast, co spotyka się z protestami rodziców i organizacji prorodzinnych.

 

 

 

Szanowny Panie!

 

W imieniu niżej podpisanych organizacji i instytucji zwracamy się do Pana z pytaniem:

 

Które wzorce edukacji seksualnej są Panu osobiście bliskie?

Które wzorce będzie Pan popierał, jeśli obejmie Pan urząd Prezydenta RP?

 

Ponieważ Pana osobiste przekonania mogą mieć wpływ na stanowienie w Polsce prawa, dlatego też pytamy:

 

Czy Pan, jako ojciec, posłałby swoje 12-letnie dziecko na zajęcia lekcyjne, na których byłoby uczone „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”?

 

Oczekujemy na Pana odpowiedź do dnia 22 czerwca 2020 r.

Po tym terminie upublicznimy Pana stanowisko.

 

 

W imieniu podpisanych niżej organizacji

dr Zbigniew Barciński

 

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Lublin, ul. Skautów 11 B m 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 609 734 114

 

 

 

Organizacje i inicjatywy obywatelskie podpisane pod zapytaniem wyborczym:

 

1. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – Kraków

2. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Lublin

3. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo – Lublin

4. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – Kraków

5. Instytut Rozwoju Społecznego – Kraków

6. Stowarzyszenie Kongres Kobiet Konserwatywnych – Poznań

7. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza – Warszawa

8. Fundacja Budzenie Pasji – Kraków

9. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – Lubliniec

10. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – Wrocław

11. Fundacja Instytut Globalizacji – Gliwice

12. Fundacja Wspomagająca Wychowanie "Archezja" – Skała

13. Forum Rodziny w Bytomiu – Bytom

14. Portal "Kraków Niezależny" – Kraków

15. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii – Poznań

16. Obywatelska Inicjatywa Rodzin – Warszawa

17. Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On" – Warszawa

18. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki Społecznej "Arche" – Wieliczka

19. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek" – Wieliczka

20. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – Gdańsk

21. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – Kraków

22. Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie – Poznań

23. Portal Polskie Forum Rodziców – Poznań

24. Fundacja Niepodległości – Lublin

25. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RÓWNY START” – Poznań

26. Centrum Życia i Rodziny – Warszawa

27. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" – Gdańsk

28. Stowarzyszenie Gmina Czerwonak dla Ciebie – Koziegłowy

29. Inicjatywa Rodziców Stop Seksualizacji Naszych Dzieci – Kraków

30. Fundacja Życie i Rodzina – Warszawa

31. Spółdzielnia Socjalna Zakład Aktywności Zawodowej – Zielona Góra

32. Stowarzyszenie Wspólnie dla Wielkopolski – Poznań

33. Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego oddział Poznań

34. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański – Poznań

35. Stowarzyszenie Na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku – Ciechanów

36. Fundacja im. Wincentego Witosa Na Rzecz Wspierania Inicjatyw w Zakresie Rozwoju Wsi – Warszawa

37. Fundacja Akeda – Kraków

38. Chrześcijański Kongres Społeczny – Warszawa

39. Instytut Ordo Caritatis – Poznań

40. Solidarność Polskich Rodzin – Radom

41. Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera – Poznań

42. Fundacja "Głos dla Życia – Poznań

43. Społeczna Rada Edukacji i Wychowania Rodzinny Poznań – Poznań

44. Komitet w Obronie Praw Ludzi Wierzących – Poznań

45. Inicjatywa Twoje Dziecko Wielka Sprawa – Poznań

46. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny – Warszawa

47. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Poznań

48. Koalicja Obywatelska DLA RODZINY – ogólnopolska

49. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego – Nasutów

50. Fundacja im. Abp Baraniaka – Poznań

51. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce – Kraków

52. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – Kraków

53. Niepokorni Rodzice – Warszawa – Ruda Śląska

 

 

Stan na 18 czerwca 2020 r.

 

 

C.d. listy poparcia w zakładce „Lista organizacji popierających”.

 

 

 

Zapytanie wyborcze 2020 Lista organizacji popierających

Listy do Kandydatów
na Prezydenta RP

Znaczenie i cele Informacje organizacyjne